جا انداختن بینی

بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
شکستگی بینی

شکستگی بینی

شکستگی بینی به هر گونه ترک یا شکستگی در ناحیه استخوانی بینی، شکستگی بینی می گویند. این شکستگی عموما در نتیجه ی یک ضربه ی خارجی […]