شکستگی پل بینی

بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
شکستگی بینی

شکستگی بینی

شکستگی بینی به هر گونه ترک یا شکستگی در ناحیه استخوانی بینی، شکستگی بینی می گویند. این شکستگی عموما در نتیجه ی یک ضربه ی خارجی […]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۶
دلایل شکستگی بینی

دلایل شکستگی بینی

دلایل شکستگی بینی دلایل شکستگی بینی : شکستگی‌ های بینی به علت آسیب‌ های وارده به صورت در ورزش‌ های پربرخورد یا زمین خوردگی ها می […]
Call Now Button