عمل لوزه در بزرگسالی

دی ۹, ۱۳۹۶
تغذیه پس از جراحی لوزه

تغذیه پس از جراحی لوزه

تغذیه پس از جراحی لوزه تغذیه پس از جراحی لوزه : لوزه دو غده در دو سوی گلو می باشد که از ورود میکروب ها به بدن […]
آذر ۵, ۱۳۹۶
مراقبتهای بعد از جراحی لوزه

مراقبتهای بعد از جراحی لوزه

مراقبتهای بعد از جراحی لوزه لوزه‌ها دو توده بافتی بزرگ در پشت گلو می باشند و جراحی لوزه جهت برداشتن این توده های بافتی انجام می‌ […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۶
مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان

مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان

مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان : جراحی لوزه جهت برداشتن لوزه‌ها انجام می‌ گیرد. لوزه ‌ها […]