عمل لوزه در بزرگسالی

دسامبر 30, 2017
تغذیه پس از جراحی لوزه

تغذیه پس از جراحی لوزه

تغذیه پس از جراحی لوزه تغذیه پس از جراحی لوزه : لوزه دو غده در دو سوی گلو می باشد که از ورود میکروب ها به بدن […]
نوامبر 26, 2017
مراقبتهای بعد از جراحی لوزه

مراقبتهای بعد از جراحی لوزه

مراقبتهای بعد از جراحی لوزه لوزه‌ها دو توده بافتی بزرگ در پشت گلو می باشند و جراحی لوزه جهت برداشتن این توده های بافتی انجام می‌ […]
نوامبر 13, 2017
مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان

مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان

مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان مراقبت های بعد از عمل لوزه در بزرگسالان : جراحی لوزه جهت برداشتن لوزه‌ها انجام می‌ گیرد. لوزه ‌ها […]