فیلم عمل زیبایی گوش

اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
عمل گوش

عمل گوش

عمل گوش عمل گوش ، روشی است که توسط آن سایز و حالت گوش ها تغییر پیدا می کنند. نتایج این عمل جراحی تغییر شکل گوش […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
جراحی گوش و اختلالات مادرزادی آن

جراحی گوش و اختلالات مادرزادی آن

جراحی گوش و اختلالات مادرزادی آن جراحی گوش و اختلالات مادرزادی آن : همان طوریکه در مقاله قبل توضیح داده شد، جراحی گوش یا اتوپلاستی عملی برای […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش

جراحی زیبایی گوش جراحی زیبایی گوش یا همان اتوپلاستی می تواند تاثیر شگرفی در تناسب بین اجزای صورت و موقعیت آن ها با گوش ایجاد کند. […]