فیلم عمل لوزه در کودکان

آذر ۱, ۱۳۹۶
بهترین زمان برای جراحی لوزه

بهترین زمان برای جراحی لوزه

بهترین زمان برای جراحی لوزه بهترین زمان برای جراحی لوزه : لوزه‌ ها اولین سد دفاعی بدن در مقابل بیماری‌ ها محسوب می شوند. این زائده‌های […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۶
جراحی لوزه سوم

جراحی لوزه سوم

جراحی لوزه سوم عمل جراحی لوزه سوم، ساده است و به وفور انجام می‌ گردد. با توضیح دادن مراحل عمل جراحی لوزه سوم و مراقبت های […]
Call Now Button